Staten hjälper villaägare att halvera elkostnader

Svante Axelsson pump 696x364

En luftvärmepump kan hjälpa dig att halvera dina elkostnader för uppvärmning om du bor i ett hus med direktverkande el. Nu finns statligt stöd att söka för hushåll som vill göra bytet. Stödet minskar kostnaden för investeringen kraftigt och innebär att hushåll kan tjäna in pengarna redan inom två år.

Energieffektivisering, det vill säga att använda el och värme smartare, är på stark framåtmarsch i Sverige och resten av Europa. Orsaken har framför allt varit de ökade elpriserna i samband med Rysslands invasion av Ukraina, men även den pågående klimatomställningen som kräver att stora mängder el både frigörs och produceras.
Ett av de enklaste sätten för hushåll att energieffektivisera är att installera luftvärmepump i hus som går på direktverkande el. Nu erbjuds ett statligt konverteringsstöd samt ROT-avdrag till de hushåll som vill genomföra bytet i sina villor.

– Det här är ett gyllene tillfälle för de som vill minska sina elkostnader rejält, samtidigt som man gör en insats för Sveriges klimatomställning genom att frigöra el, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

3 märken banner bokslut 800x800

Genom att byta den direktverkande elen till en luft-luft-värmepump kan ett hushåll boende i ett småhus:
• Spara hälften eller upp till två tredjedelar av elen som används för uppvärmning.
• Ha en återbetalningstid på cirka två år utifrån 2023 års elpriser, jämfört med cirka 3-4 år utan avdrag och stöd. Med 2022 års elpriser skulle återbetalningstiden bli drygt ett år.

Som räkneexempel kan vi utgå från en luft-luft-värmepump som kostar 20 000 kr och en installation som kostar 15 000 kr. Stödet innebär att ett hushåll betalar:
• 10 000 kr för en värmepump som kostar 20 000 kr. 50% konverteringsstöd.
• 10 000 kr för installationen som kostar 15 000 kr. 30% ROT-avdrag.
Totalkostnaden blir 20 000 kr istället för 35 000 kr.

I Sverige finns idag 173 000 småhus som har direktverkande el som uppvärmning och som därmed kan beviljas stöd. Det finns inte statistik på hur många fritidshus som värms upp med el, men även dessa kan halvera elkostnaderna med luftvärmepump även om inte stödet går att söka för fritidshus.

Länkar
Konverteringsstödet för pumpen beslutas av Boverket – här gör man ansökan.
ROT-avdraget rapporteras in till Skatteverket av firman som utför installationen.

Faktaunderlag
Räkneexemplen är gjorda i dialog med RISE. Se hur vi räknat i bifogad faktaunderlag.

Föregående artikelSkellefteå Kraft vinner Stora Ingenjörspriset
Nästa artikelVintersimmet flyttar till Skelleftehamn