Gröna satsningar bakom Skellefteå Krafts resultat

Skellefteå Kraft 696x364
Foto Paulina Holmgren & Evalena Karlsson

Nya intäkter och gröna satsningar bakom Skellefteå Krafts resultat. Skellefteå Kraft redovisar sitt ekonomiska resultat för 2023.

• Koncernens resultat (EBIT) minskade till 1 256 miljoner kronor, jämfört med 2 002 miljoner kronor 2022.
• Resultat efter finansnetto uppgick till 1 219 miljoner kronor, jämfört med 1 973 miljoner kronor 2022.
• Investeringar i anläggningar uppgick till 1 590 miljoner kronor, jämfört med 1 204 miljoner kronor 2022.
• Bidraget till kommunens övriga verksamhet uppgick till 353 miljoner kronor, jämfört med 293 miljoner kronor 2022.

Skellefteå Kraft, Elin Bergsten, finansdirektör, Skellefteå Kraft 696x364
Foto Evalena Karlsson

Kommentar från Elin Bergsten, finansdirektör, Skellefteå Kraft:
Koncernens resultat är lägre än föregående år, men då behöver vi komma ihåg att 2022 var ett rekordår med de högsta elpriserna i Sveriges historia. För trots att 2023 innebar lägre elpriser än föregående år så är årets resultat Skellefteå Kraft-koncernens näst bästa resultat någonsin.

Elpriser som historiskt sett är fortsatt höga ligger bakom detta resultat, samt att vi på ett framgångsrikt sätt har optimerat vår produktion mot periodvis riktigt höga spotpristoppar.

WM Bil 696x364

Allt större intäkter kommer också från den nya stödtjänstmarknaden. Vi har varit snabba med att ta klivet ut på denna marknad och har därmed etablerat oss som en stark aktör. Vi ser dock att allt fler aktörer ansluter, och därmed en ökad konkurrens i framtiden.

En del av verksamheten som har präglats av faktorer i omvärlden är vår produktförsäljning. Inflationen och det höga ränteläget i kombination med höga energipriser och en under föregående år borttagen bonus vid inköp av elbil har påverkat vår försäljning av såväl solceller som laddboxar på ett negativt sätt.

Skellefteå Kraft 2 696x364
Foto Paulina Holmgren

Hög investeringstakt
Vi fortsätter att ha en hög investeringstakt, under 2023 landade summan på nästan 1,6 miljarder kronor, och förväntas ligga på fortsatt historiskt höga nivåer under kommande år. De största investeringarna under 2023 berör flera av våra verksamheter. Den reinvestering och förstärkning av regionnätet som vi gör skapar förutsättningar för den fortsatta gröna omställningen i Skellefteå-området. Effekthöjningar inom vattenkraften bidrar till en framtida balansering av energisystemet, både lokalt, regionalt och nationellt.

Fjärrvärmeprojektet som förbinder nätet i Skelleftehamn med nätet i Skellefteå innebär att vi kan nyttja industriell spillvärme allt effektivare och förbinder två nät till ett ännu starkare.

Vår pågående utbyggnad av laddinfrastruktur för såväl personbilar som tunga transporter är en viktig pusselbit i omställningen till mer hållbara transporter.

Allt vi gör genomsyras av vår roll som möjliggörare för hela elektrifieringen och omställningen av vårt samhälle. Men mitt i detta hårda arbete får vi aldrig glömma våra kunder, vars stöd är en förutsättning för att vi ska fortsätta vårt arbete för en bättre framtid. Därför är vi oerhört glada för att vi får fortsatt höga betyg när det kommer till kundnöjdhet. I den årliga kundundersökningen via Svenskt Kvalitetsindex, SKI, tog vi hem fem av sex förstaplatser, vilket vi är mycket glada för.

Tacticalstore

Föregående artikelFöretaget investerar stort de närmaste åren
Nästa artikelDe expanderar och satsar framåt