Bilfrakt utökar sin verksamhet

Bilfrakt 696x364

Logistik- och transporttjänsteföretaget Bilfrakt har tecknat ett nytt hyresavtal gällande en fastighet i Ersmark i Skellefteå. Fastigheten kommer att användas till att erbjuda tredjepartslogistik och tredjepartslager för lokala företag och industrier. Vid full drift väntas satsningen medföra upp till tio nyanställningar och blir också ett nytt verksamhetsområde för Bilfrakt.

Bilfrakt i Skellefteå utökar verksamheten med ett nytt verksamhetsområde inom tredjepartslogistik och tredjepartslager. Ett nytt hyresavtal har tecknats gällande en 22 000 m2 stor fastighet i Ersmark i Skellefteå. Lokalerna har tidigare tillhört Metso och behöver i dagsläget anpassas något efter tidigare ägare men planen är att vara i gång så snart som möjligt. För Bilfrakt innebär det att erbjuda en helt ny tjänst som komplement till befintligt tjänsteutbud inom logistik, maskin och transport.

– Vi har lång erfarenhet av att erbjuda logistiktjänster av hög kvalitet så det här är både ett logiskt och strategiskt beslut från Bilfrakts sida, förklarar Bilfrakts VD Nicklas Hermansson. Vi kommer att kunna tillgodose marknadens initiala behov om lageryta och vi kommer att kunna tillgodose kringliggande logistiska lösningar i samma veva.

Nicklas Hermansson Bilfrakt 696x364
Nicklas Hermansson, VD Bilfrakt

Tredjepartslager och tredjepartslogistik är en tjänst som vuxit mycket under de senaste åren, där många företag väljer att överlåta hantering av lager och logistik till externa parter, snarare än att ansvara för detta själva. Därigenom möjliggörs att företag som köper tjänsten kan ägna mer resurser till den egna kärnverksamheten, samtidigt som lager- och logistikföretag kan erbjuda hantering med hög kvalitet till flera företag.

– På Bilfrakt har vi alltid jobbat enligt idén om att samarbete och samverkan skapar bästa förutsättningar för framgång. Att erbjuda flera tjänster som lager och logistik för flera kunder samtidigt är helt i enlighet med Bilfrakts filosofi, säger Nicklas Hermansson.

teaterannons 696x364 vajletochrut guiden

Satsningen skapar nya arbetstillfällen lokalt och väntas kunna sysselsätta upp emot tio personer vid full drift. David Holmqvist, Produktionsområdeschef Norr & Vice VD, blir ansvarig för verksamheten på plats i Skellefteå och han ser många fördelar och samverkansmöjligheter med satsningen.

David Holmqvist Produktionsområdeschef Bilfrakt 696x364
David Holmqvist, Produktionsområdeschef Bilfrakt

– Vi ser att behovet definitivt har funnits bland många företag och genom att ta vara på redan befintliga lokaler kan vi relativt snabbt komma i gång och erbjuda lokala företag och industrier både lagerytan och logistikkompetensen som krävs, berättar David Holmqvist. Det ligger dessutom bra i linje med vårt hållbarhetsarbete att anpassa det som redan står på plats, snarare än att bygga helt nytt.

Om Bilfrakt
Bilfrakt är det ledande företaget för logistik-, maskin- och transporttjänster i Västerbotten. Sammanlagt omsätter Bilfrakt 900 mkr och sysselsätter 700 personer med en fordonspark på 600 olika maskiner och fordon. Bilfrakt ägs och drivs av över 200 åkerier som samverkar med specialistkompetens, service och engagemang för att leverera värdeskapande tjänster i norr med stor omtanke för klimat och miljö.

Föregående artikelOtto Knows till Summertime Festival
Nästa artikelVi är stolta över vår tradition och historia