Umeå universitet startar ny utbildning i Skellefteå

Campus

Den 18 januari startar en yrkeslärarutbildning i Skellefteå i Umeå universitets regi. Utbildningen är en strategiskt viktig pusselbit för såväl Skellefteå kommun som hela regionens kompetensförsörjning eftersom det är stor brist på yrkeslärare i regionen redan idag.

– Det är med stor glädje vi nu välkomnar våra första studenter, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

– Planeringen har pågått i flera år och det är många som är involverade när en utbildning ska startas upp på en annan ort, så jag vill passa på att tacka för att det stora arbetet som alla inbladande har lagt ner i såväl Skellefteå kommun som vid Umeå universitet. Utbildning blir en viktig del i den samhällsomvandling som just nu pågår i norra Sverige och där vi som universitet spelar en nyckelroll, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Att Umeå universitet nu förstärker sin närvaro vid Campus Skellefteå kan ses som ett resultat av det partnerskap som Skellefteå kommun och Umeå Universitet inledde under 2020.

-Att yrkeslärarutbildningen nu introduceras i Skellefteå är mycket glädjande och en viktig pusselbit i vårt arbete kring kompetensförsörjningen i Skellefteå kommun. Som ett resultat av det goda partnerskapet mellan Skellefteå och Umeå stärks nu universitetets närvaro i Skellefteå, vilket är mycket positivt, säger Kristina Sundin-Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun.

Det var högt söktryck till utbildningen och nu startar 21 studenter på programmet. Utbildningen är treårig på deltid och 60 högskolepoäng är teoretiska och 30 poäng består av så kallad verksamhetsförlagd utbildning, då studenterna får vara ute på en skola och med stöd av en handledare träna på att planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet.

– Behovet av utbildade lärare är stort inte bara i norra Sverige, utan i hela landet, men just i norra Sverige och regionen runt Skellefteå är förstås behovet ännu större och mer akut. Därför känns det oerhört bra att vi nu kan erbjuda den här utbildningen, som ett komplement till vårt ordinarie programutbud, säger Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Lärarhögskolan.

Viktig forskning för omställning
Inom partnerskapet mellan Umeå universitet och Skellefteå kommun pekas strategisk kompetensförsörjning ut som ett särskilt viktigt område för samverkan där Yrkeslärarutbil dningen är ett viktigt steg i den överenskommelsen. Umeå universitet har även sedan i höstas utsett vicerektor Dieter Müller som speciellt ansvarig för universitetets roll i samhällsomvandlingen i norr, och Dieter Müller kommer att medverka vid uppstarten av det nya programmet den 18 januari.

– Universitetets roll i samhällsomvandlingen som pågår i norra Sverige har både fördjupats och förtydligats det senaste året. Förutom att skapa relevanta utbildningar, som den här för yrkeslärare, handlar det om att hitta insikter om såväl förutsättningar som hinder för en hållbar samhällsomvandling. Resultaten från den forskning vi bedriver i norra Sverige nu är väsentlig för den omställning samhällen runt om i världen måste gå genom i morgon, säger Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet.

Föregående artikelBlir en cool avslutning
Nästa artikelCinis Fertilizer beviljas bygglov