Nytt Skellefteföretag ska förebygga psykisk ohälsa

CON ut

50 procent av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. Förutom det personliga lidandet kan det också bli kostsamt, inte bara för den drabbade – inräknat produktionsbortfall kan en lång sjukskrivning kosta företaget uppemot 700 000 kronor.
– Jobbar man förebyggande kan man tidigt se signaler om ohälsa och bidra till en lösning, säger organisationskonsulten Anton Holmström vid nystartade företagshälsovården Care of Nord i Skellefteå.

Care Of Nord öppnade vid årsskiftet på Stationsgatan 12 i centrala Skellefteå och verkar inom företagshälsa, träning och sjukgymnastik. De erbjuder hälsotjänster till företag, ­organisationer och privatpersoner.
Ett område de specialiserat sig lite extra på är det förebyggande arbetet kring psykisk ohälsa, som ökat markant i samhället de senaste åren. Care of Nords organisationskonsult Anton Holmström berättar att stress, utmattning och överbelastning står för cirka 50 procent av alla sjukskrivningar.
– På arbetsplatsen ser man tidigt signaler om ohälsa och kan bidra till en lösning. Den som vill minska sjukskrivningarna bör underlätta för arbetsgivarens arbete med företagshälsa och arbetsmiljö, säger han.

En ny rapport från regeringen visar att var fjärde svensk uppger att de upplevt oro, ängslan och nedstämdhet det senaste året. En trendmässig ökning från de cirka 10 procent som gav samma svar för cirka tio år sedan.
– Mycket övertid, kort stubin, grinig, att kvaliteten börjar svikta eller att den anställde alltid kommer in sent på måndagar. Känner du igen dig eller någon ­kollega? Oftast är signalerna tydliga och ju tidigare vi kan sätta in ­resurser desto snabbare kan vi åtgärda ­problemen, säger ­Anton Holmström.

Trots att Care Of Nord inte varit verksamma i Skellefteå särskilt länge är det tydligt att de varit efterfrågade. Fler och fler är de Skellefte­företag som önskar företagshälsovård och den vanligaste tjänsten är hälsoundersökningar, där huvudsyftet är att upptäcka signaler och tecken på ohälsa i ett tidigt skede.
– Både för individ och företag innebär det här att du i ett tidigt skede kan arbeta förebyggande och i förlängningen skapa bra förutsättningar för ett välmående företag. En sjukskrivning är i första hand en personlig tragedi, men det kan också bli kostsamt för företaget om man inte tar hand om sina anställda. Den stora kostnaden är inte själva sjuklönen, utan produktionsbortfall – som vid vissa längre sjukskrivningar kan kosta företaget upp emot 600 000 till 700 000 kronor, säger Anton Holmström.

Care of Nord erbjuder förutom hälsoundersökningar även körkortsintyg, härdplastundersökningar, kontroller för handintensivt arbete, nattintyg, mast- och stolpintyg samt hörselundersökningar.
Teamet består av organisationskonsult, sjukgymnast, ergonom, sjuksköterska, läkare och psykolog.
– Som företagshälsa vill vi stötta företag med sitt systematiska arbetsmiljöarbete med fokus på förebyggande insatser. Det kan vara allt från att lägga upp en årsplan för arbetsmiljö­arbetet på längre sikt såväl som rehabiliteringsutredningar och utbildningar inom exvis ergonomi och hälsa, säger Anton Holmström.

Föregående artikelSå ska uppstickaren fördubblas i Skellefteå
Nästa artikelHär har en ny asiatisk restaurang öppnat