Tre idéstarka nomineringar till Årets Smartup

hemsida

Trots det senaste årets utmaningar fortsätter det att startas många nya, spännande företag i Skellefteå. Ett bra bevis för det är nomineringarna till Årets Smartup: Whitebox, PreLocate och Photon Sports.
– Det är tre starka företag som visar på nyföretagandets bredd och kreativitet, säger Anja Palm, näringslivschef på Skellefteå kommun.

Smartup är Skellefteås samlade innovations- och företagsfrämjare, som erbjuder stöd för att utveckla och finansiera affärsidéer och innovationer. I år delar de för andra gången ut priset Årets Smartup, som går till en person eller ett företag som har tagit del av Smartups olika erbjudanden. Andra kriterier som krävs för att bli nominerad är att det finns en hållbar och nyskapande idé med tillväxtpotential, som även bedöms vara bra för Skellefteå.
– Glädjande nog har vi trots pandemin inte märkt något tapp inom nyföretagandet och det var många bra förslag på vilka som skulle nomineras. Det blev en knivig omröstning, men i slutändan kunde vi enas om tre riktigt starka nomineringar, berättar Anja Palm.

Varje år startas det ungefär 350–400 nya företag med F-skattsedel i Skellefteå och bland de som fick hjälp av Smartup under 2020 var det alltså tre som stack ut lite extra.
– De nominerade företagen är bra exempel på att många nya idéer växer fram och tillgodoser aktuella behov. Whitebox till exempel har ju tagit sin utgångspunkt i pandemin och utvecklat produkter för desinficering inom detaljhandeln och PreLocate underlättar rekryteringar i ett Skellefteå under stark tillväxt. Även Photon Sports har ett erbjudande som ligger helt rätt i tiden, med sin egenutvecklade 3D-kamera som optimerar snabbhetsträning, säger Anja Palm.

Priset för Årets Smartup delas ut under Bizbuz-dagen 26 mars och består av såväl 50 000 kronor som tillgång till de skräddarsydda tjänster som Smartup erbjuder. Anja Palm menar att det sätt som Smartup arbetar har varit mycket positivt för nyföretagandet i Skellefteå:
– Förr kunde det vara lite oklart vem man skulle vända sig till, men tack vare Smartup finns det en tydlig väg in för att få rätt stöd. Eftersom de olika aktörerna jobbar tillsammans skapas synergieffekter som är värdefulla för alla dem som har en affärsidé som de vill förverkliga.

Nomineringarna till Årets SmartUp 2020

WHITEBOX
Med omvärldens superaktuella behov i fokus har Whitebox utvecklat produkter för desinficering av kundvagnar, betalterminaler och andra potentiellt smittsamma ytor inom detaljhandeln. Mitt i pågående pandemi var Whitebox snabbt på bollen med att ta fram saneringsutrustning helt fri från skadliga kemikalier. Istället används LED-teknik och UVC-ljus för att eliminera virus och minska smittspridning. Snabbt, säkert och effektivt! Det gör Whitebox till ett lysande exempel på både stark entreprenörsanda och förmågan att introducera ny teknik för att lösa samhällets nutida och framtida utmaningar, både i Sverige och internationellt.

PRELOCATE
I ett snabbt växande och allt mer internationellt Skellefteå är rekryteringen av kompetent personal en av de allra största utmaningarna. Det har PreLocate tagit fasta på när de erbjuder företag stöd i etableringsprocessen för nya medarbetare, för att både attrahera och behålla kompetent personal. Målsättningen är att öka trivseln och förutsättningarna för ett innehållsrikt liv, både för nya medarbetare och familjer som flyttar till Skellefteå för att jobba i framtidens Skellefteå. Människorna bakom PreLocate har verkligen hittat en nisch som både är unik och ligger helt rätt i tiden. Med sin kompetens på området har de alla förutsättningar att både växa själva och bli en viktig faktor i Skellefteås tillväxt.

PHOTON SPORTS
Med sin egenutvecklade 3D-kamera för analys av kroppar i rörelse har Photon Sports skapat helt nya förutsättningar att optimera idrottares spänst- och snabbhetsträning. Företaget startades med Smartup-support och dess grundare Jonas Sjöberg har själv 25 år i branschen som en av Europas ledande experter på optiska system. Med Photon Sports har han både gjort stort avtryck inom Sport Analytics och lagt grunden till ett företag som kan växa med tiden även globalt. Redan under 2021 planerar man anställa fem till tio personer, vilket ger en spännande bild av Photon Sports som framtidsföretag.

Föregående artikelHan blir ny teknisk chef för kulturhuset
Nästa artikelHär byggs stans största padelhall