Största ökningen på 50 år i Skellefteå

Native bild Folkokning

Under 2022 ökade antalet invånare i Skellefteå kommun med hela 1009 personer vilket är den största årliga befolkningsökningen på 50 år. Det visar SCB:s rapport om befolkningsutvecklingen i Sverige.

– Under 2021 var samma siffra 553 personer och under 2022 har den i det närmaste dubblerats vilket är ett starkt bevis på att kännedomen om och intresset för Skellefteå spridit sig både i Sverige och världen. Människor börjar få en konkret bild av de möjligheter som finns här. Nu gäller det att vi fortsätter locka ännu fler nya invånare samtidigt som vi tar hand om och välkomnar de nya invånarna i Skellefteå kommun, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

Under 2022 flyttade 3 126 personer till Skellefteå vilket är en ökning med 422 personer jämfört med året innan. Antalet inflyttade kommer främst från övriga Sverige men också i form av utrikesinflyttade där antalet ökat jämfört med 2021.
När det gäller utflyttningar så skedde en minskning från 2 098 personer under 2021 till 2011 personer under 2022.

– Att utflyttningen minskat är också ett bevis för Skellefteå kommuns attraktionskraft. Vi har under de senaste åren positionerat oss som en framtidskommun med som kan erbjuda ett utvecklande arbetsliv, en stimulerande fritid och goda livsmiljöer. Nu när vi ser hur resultaten börjar komma gäller det att vi fortsätter vårt progressiva utvecklingsarbete med oförminskad styrka, säger Lorents Burman (S), kommunalråd.

Antalet födda barn i Skellefteå kommun under 2022 minskat något i jämförelse med året innan. 2022 föddes 666 barn jämfört med 2021 då 717 barn föddes. Samtidigt har antalet avlidna minskat med 14 personer jämfört med 2021.

SCB:s årliga rapport kring befolkningsutvecklingen visar är att antalet inflyttade till Skellefteå kommun sker främst genom inflyttning från övriga Sverige samt genom invandring. För att säkra den framtida kompetensförsörjning och nå målet om 90 000 invånare till 2030 behöver antalet inflyttare öka till 4000 personer per år för att bli verklighet.

– För att nå målet är det viktigt att fortsätta samarbeta med andra aktörer och samtidigt hitta nya och fler lösningar för att klara såväl kompetensförsörjningen som befolkningsmålet. Men vi ska också passa på att glädja oss åt att vårt hårda arbete resulterat i den största årliga befolkningsökningen på 50 år. Det visar att vi är på rätt väg, säger Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör.

Föregående artikel140 nya bostäder i Kåge
Nästa artikelMarkoolio till Summertime