Stora satsningar på Skellefteå lasarett

skesjukhus

En stor mängd ombyggnationer pågår just nu på lasarettsområdet i Skellefteå för att förbättra för besökare och personal.
– Vi satsar stort just nu, både vad gäller lokaler och verksamheter. Ombyggnationerna och renoveringarna är mer än bara ett fastighetsarbete, det är verksamhetsförbättringar som sker, säger Ulf Widmark, fastighetschef i Region Västerbotten.

Skellefteå kommun är under tillväxt och folkmängden ökar stadigt i och med nya arbetstillfällen. Skellefteå lasarett hänger på utvecklingen och just nu pågår en stor mängd ombyggnationer och renoveringar i linje med fastighetsplanen, som inkluderar två nya vårdbyggnader som ska byggas längre fram.

Bland annat får ögonmottagningen nu en ny operationssal, öronmottagningen öppnar igen i nya lokaler, ett servicecenter ska flytta in i centralhallen och en ny administrativbyggnad står snart klar.

– Pandemin har aldrig satt stopp för vårt arbete med ombyggnader. Planeringsarbetet fortsätter under 2021 med nya utformningen av Skellefteå lasarett, vi är i full gång, säger Ulf Widmark, fastighetschef i Region Västerbotten.

Ögonmottagningen med ny operations- och injektionssal

I ögonmottagningens nya lokaler ryms både operations- och injektionssalar, undersökningsrum, administrativa lokaler, väntrum, barnväntrum och rum för teknisk utrustning.

– Vi har nu helt nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler. Det kommer underlätta för oss att ge god ögonsjukvård för alla medborgare, säger Lise-Marie Ericsson. Hon fortsätter:

– Vid planeringen av ombyggnationen tog vi höjd för framtiden och ett växande Skellefteå. Mina medarbetare på ögonmottagningen har haft stor delaktighet i planeringsarbetet och äntligen är vi snart i mål.

Den nya operationssalen ger redundans, en säkerhetsmarginal, till sjukhuset som kan erbjuda en extra operationssal utanför centraloperation i ett extraordinärt läge.

– Ögonmottagningen blir bättre för våra patienter, nu behöver de bara komma till ett ställe oavsett vilken typ av besök det gäller. Det blir smidigare både för patienterna och för personalen. Jag känner en stor glädje över den satsning som sker på ögonmottagningen här i Skellefteå, säger Lise-Marie Ericsson.

Redo för framtiden

Fredrik Ahnorre arbetar som fastighetsingenjör på Skellefteå lasarett och är involverad i det mesta som händer på de nästan 1 000 kvadrat som ska byggas om på Skellefteå lasarett under 2021.

– Det satsas en hel del här på sjukhusområdet just nu. Skellefteå lasarett är ju ett akutsjukhus och förbättringarna för ögonmottagningen är ju helt rätt i tiden. Det är en av de dagverksamheter vi har flest besök på, berättar Fredrik Ahnorre.

Öppningen av ÖNH, öron-, näsa-, -halsmottagningen, under nästa vecka innebär också lokala förbättringar.

– Det händer mycket. Vi bygger en administrativ byggnad just nu. Vi investerar också i fastigheter som vi inte bygger om utan bara säkrar för framtida förvaltning. Det gäller bland annat omfattande takbyten, förebyggande arbeten kring reservkraft och så vidare, berättar Fredrik Ahnorre.

I de större byggprojekten där vården är inblandad krävs ett större förberedelsearbete och ett nära samarbete för att få smidigare arbetssätt.

– Vi har jättebra vårdpersonal som tål allt det vi gör i form av borrljud och störning. Covid-pandemin har varit en utmaning, så det blir större restriktioner i arbetet men det går. Allt arbete vi gör just nu är väl investerade pengar. Patienterna får bättre vård och vårdköerna blir kortare. Personalen får en bättre arbetsmiljö med bättre flöden och smidigare arbetssätt, det är win-win för vård och medborgare, säger Fredrik Ahnorre, som poängterar att allt som nu sker är en bråkdel av vad som kommer.

– Det här är bara en förberedelse inför de nya vårdbyggnaderna som ska komma. Det känns väldigt spännande och utmanande. Sammanfattningsvis kan man säga att det satsas väldigt mycket i Skellefteå, säger Fredrik Ahnorre.

Föregående artikelBizbuz blickar framåt – trots pandemin
Nästa artikelForssell om förlängningen med NHL-meriterade backen