Starkt stöd för snabbare byggnation

norrbotninabanan

Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå finns med i den nuvarande Nationella transportplanen. Än så länge saknas finansiering för den andra etappen mellan Skellefteå och Luleå, men stödet är starkt för att Norrbotniabanan ska färdigställas i sin helhet. Ett bra bevis för det är kampanjen helaNorrbotniabanan.nu, där nästan 18 000 fiktiva biljetter har bokats.

Norrbotniabanegruppens kampanj är inne på slutspurten och stödet för Norrbotniabanan fortsätter att växa.
– Vi vet att tusentals människor och företag behöver en fungerande tågförbindelse längs Norrlandskusten. Därför är det oerhört glädjande att se allmänhetens stöd och engagemang, säger Norrbotniabanegruppens projektledare Elisabeth Sinclair.

I Trafikverkets inriktningsunderlag, som nu är ute på remiss, nämns inte de gigantiska investeringar som görs i norra Sverige och som förväntas skapa tusentals nya arbetstillfällen. Istället använder Trafikverket trendframskrivningar som pekar på att befolkningen kraftigt ska minska i norra Sverige medan den kraftigt ska öka i södra Sverige. Detta kan enligt Elisabeth Sinclair bli en självuppfyllande profetia då det kan ge sken av att endast satsningar behövs i södra Sverige:
– Men det allra värsta är att Trafikverket indirekt föreslår att planering och bygge av Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå ska pausa om inte mer medel tillförs i den infrastrukturproposition som regeringen lägger fram till riksdagen i vår, säger Elisabeth Sinclair.

– Att pausa ett så stort infrastrukturprojekt är helt oacceptabelt. Nu vässar vi vårt remissvar med hjälp av allmänheten, som genom att boka fiktiva resor på vår kampanjsida visar på behovet och längtan efter banan. Antalet bokningar kommer att bifogas i vårt remissvar till regeringens Infrastrukturdepartement och lämnas över den 29 januari. Vi ser det som ett av flera starka argument inför nästa nationella transportplan som beslutas 2022, fortsätter Elisabeth Sinclair.

Norrbotniabanegruppen genomförde en liknande kampanj även 2017, i samband med att den nuvarande transportplanen togs fram. Då bokades nästan 11 000 fiktiva biljetter för att visa sitt stöd för att bygget av Norrbotniabanan, vilket bland annat bidrog till att hälften av finansieringen för sträckan Umeå-Skellefteå säkrades.
– Att vi idag har stöd av nästan dubbelt så många människor visar hur stort engagemanget för banan är. Det här är ett väldigt enkelt sätt att ta ställning och tillsammans med andra driva opinion för ett oerhört viktigt infrastrukturprojekt. Det vore roligt om vi kunde nå ett fördubblat stöd jämfört med förra gången, avslutar Elisabeth Sinclair.

Biljetterna till Norrbotniabanan kan bokas fram till 24 januari på helanorrbotniabanan.nu. Eftersom det inte finns några färdiga spår ännu innebär det inget annat åtagande än att de som bokar en biljett tar ställning för ett snabbt färdigställande av Norrbotniabanan.

Föregående artikelHär planeras 700 nya bostäder
Nästa artikelHan blir ny teknisk chef för kulturhuset