Stark inledning på året för Skellefteå Kraft

Skekraft huvudkontor foto Jonas Westling
Skellefteå Krafts huvudkontor. Fotograf: Jonas Westling

Skellefteå Krafts resultat för årets fyra första månader är 597 miljoner kronor, vilket är ett resultat som är bättre jämfört med plan. Det visar delårsrapporten för januari-april 2024. Ökade intäkter från stödtjänster och högre elpriser i de nordligaste prisområdena har haft en positiv påverkan.

• Nettoomsättningen uppgick till 2 526 miljoner kronor jämfört med 2 811 miljoner kronor motsvarande period 2023.
• Koncernens resultat (EBIT) för perioden januari till april uppgick till 597 miljoner jämfört med 858 miljoner kronor motsvarande period 2023.
• Resultat efter finansnetto uppgick till 572 miljoner kronor jämfört med 851 miljoner kronor motsvarande period föregående år.
• Investeringar uppgick till 383 miljoner kronor jämfört med 418 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

Elin Bergsten, finansdirektör Skellefteå Kraft Fotograf Evalena Karlsson 696x364
Elin Bergsten, finansdirektör Skellefteå Kraft. Fotograf: Evalena Karlsson

Kommentar från Elin Bergsten, finansdirektör, Skellefteå Kraft:
Jämfört med motsvarande period i fjol, vilket var ett rekordtertial, så är resultatet för detta tertial något lägre. Årets fyra första månader har dock gått bättre än plan när det kommer till resultatet och är, sett över de senaste fem åren, det näst starkaste första tertialet.

Att Skellefteå Kraft var snabbt in på stödtjänstmarknaden och fortsatt har en stark position där har även under detta tertial gett goda resultat. Även god prissäkring i respektive prisområde har påverkat positivt, liksom höga elpriser i de nordligaste prisområdena och en utfasning av fastprisavtal från högprisåret 2022. En hög vattenkraftproduktion har också bidragit till en positiv utveckling.

Något som har belastat resultatet är stigande bränslekostnader, vilket främst har drabbat fjärrvärmeverksamheten. Även lägre produktionsvolymer inom vindkraften, då det blåste mindre under perioden mars-april, har påverkat, liksom sjunkande priser på utsläppsrätter och ursprungsgarantier.

Annons
Summertime digital

När vi i dag tittar på vår prognos för helåret 2024 ser det ut som vi inte kommer att nå vår plan. Detta med anledning av förväntat lägre elpriser under slutet av året. Läget kan dock snabbt ändras. Vi verkar i en snabbt föränderlig väg och vädret, som är svårt att styra, har en stor påverkan på elpriserna.

Skellefteå Krafts investeringstakt är fortsatt hög och den förväntas ligga på en historiskt hög nivå även under kommande år. Våra satsningar inom förnybar energiförsörjning, spillvärmelösningar, elektrifiering och e-mobilitet, som alla är grunden för en fortsatt hållbar samhällsutveckling, är väldigt viktiga för oss.

Minst lika viktigt som de investeringar vi gör här och nu är att titta på och utreda framtidens energilösningar. Tillsammans med Boliden, Sveaskog och Nevel deltar vi i en förstudie kring att etablera en värdekedja för vätgas i biobränslen i Västerbotten, där ett av målen är en utfasning av de fossila bränslen som i dag används i processer på Rönnskär.

Vi kommer också att upprätta en pilotanläggning för förnybar vätgasproduktion – en satsning för att hitta framtidens alternativ till fossilt bränsle på såväl väg som inrikes flyg.

Föregående artikelIda Kjos till Skellefteå med showen ”Kärlek och mod”
Nästa artikelVärldspremiär för ny TV-serie, visar upp dryck i Västerbotten