Samma breda kompetens men nytt namn

Arbetsbild 696x364 1

Previa har sedan årsskiftet blivit Falck. Den starka lokala närvaron i kombination med en stor global koncern tror Lisa Lundström, konsultchef i Skellefteå, blir väldigt lyckad. ”Vi får en väldigt speciell tillgång till kunskap och det kommer garanterat att komma människor till nytta”, säger hon.

Sedan 2014 har hälsobolaget Previa ingått i Falckgruppen. Nu har det även blivit en namnbyte. Sedan den 1 januari heter företaget Falck.
– Previa är ett känt varumärke i Sverige, men Falck är stora globalt och det här ger oss en möjlighet att bredda vårt utbud ytterligare, säger Lisa Lundström, konsultchef i Skellefteå.

Falck finns i 29 länder och har över 24 000 medarbetare. I Sverige finns det närmare 100 Falckenheter och en av dessa är Skellefteå/Piteå och Lisa ser bara positivt på att Previa har blivit Falck.
– Falck är Sveriges mest kompletta leverantör av tjänster inom hälsa och arbetsliv. Den starka lokala närvaron i kombination med en stor koncern gör att vi får vi en väldigt speciell tillgång till kunskap och det kommer garanterat att komma människor till nytta, fortsätter Lisa.

Enheten i Skellefteå/Piteå har 17 personer anställda och de kan erbjuda det mesta inom företagshälsa. Allt från exempelvis arbetsmiljöingenjör, företagsläkare och fysioterapeut till rehabsamordnare och företagssköterskor.
– Vi har egna kompetenser in-house vilket är en jättestor fördel när vi jobbar mot kunden och behöver ha ett helhetsperspektiv, menar Lisa.

Hon och hennes kollegor märker att frågor som rör hälsa och miljö på arbetsplatsen är något som ökar hela tiden. Vilket inte är så konstigt när man ser statistik från en undersökning Falck gjorde under 2021. Den visade att 33 procent upplever stress på högeller risknivå, att 30 procent har någon form av sömnsvårighet samt att en av fyra motionerar så lite att det innebär hälsorisker.
– Som företag och arbetsgivare är det viktigt att fånga upp detta tidigt och kunna göra en insats innan det hamnar i en sjukskrivning, säger Lisa.

Hon betonar även att samhällsekonomiska utmaningar som påverkar privatpersonen, som exempelvis oro för höjda räntor, krig och elpriser kan påverka arbetsförmågan.
– Här har vi kompetens för att hjälpa organisation, chef och individ. Men vi ser tydligt att fler arbetsgivare har förstått vikten av att jobba förebyggande och främjande, vilket är både bätt e och billigare, avslutar Lisa Lundström.

Föregående artikelValter fick fint pris
Nästa artikelFrån Peru & Portugal till Skellefteå