Railcare underhåller järnvägen batteridrivet

Native bild Railcare

I norra Sverige, där den nya gröna industrin tar sin form, är järnvägen en central del för klimatsmarta och effektiva transporter. Det finns även en generell ökad efterfrågan på såväl gods- som persontransporter, vilket sätter fokus på järnvägsunderhåll. Flera av projekten i Trafikverkets underhållsplan för 2021-2024 återfinns nu i Norr- och Västerbotten.

– Att det är fler underhållsprojekt i norra Sverige har vi märkt av under året. Och eftersom vi arbetar med förberedande arbeten, inför exempelvis spårbyten, så är vi ofta först ut, säger Robert Jonsson, projektledare på Railcare AB.

Railcares entreprenadverksamhet arbetar nu med två parallella projekt på järnvägar i norr. På Malmbanan inventeras delar av spåret med provgropar och miljöprover inför kommande underhållsarbete. Och på Pitebanan, mellan Älvsbyn och Piteå, utförs kabelsänkningar inför ett spårbyte 2024.

– Här på Pitebanan har delar av spårbytet gjorts under 2022. Resterande spårbyte samt ballastrening kommer att ske 2024. För att underlätta inför detta arbete och inte skada de kablar som går i backen så sänker vi dessa till en lägre nivå, berättar Robert.

Den sträcka som ska kabelsänkas är ca 50 km och projektet är ungefär halvvägs. Till sin hjälp har operatörerna Railcares egenutvecklade MPVe (Multi Purpose Vehicle) som är världens största batteridrivna underhållsmaskin på järnvägen. Med hjälp av vakuumteknik fungerar MPV:n som en stor dammsugare.

– Sugmunstycket lokaliserar först kabeln på dess nuvarande plats, och när materialet under kabeln succesivt sugs upp så landar den snabbt på rätt nivå. Allt material återfylls sedan av samma maskin, säger Robert.

MPV:n är ett arbetsfordon med mångsidigt användningsområde. Förutom kabelhantering kan vakuumtekniken även användas för exempelvis ballastbyten eller dränering. Det 121 ton tunga ekipaget behöver laddas efter sex till åtta timmar och då har man sugit närmare 200 kubikmeter. Maskinoperatören Emil Rydén har jobbat på Railcare sedan 2014 och styr MPV:n effektivt med van hand för att sänka kablarna. Emil berättar:

– Det är klart att batteridriften får sin fulla rätt i tunnlar och under jord, men det känns fantastiskt bra att även få jobba med den ovan jord. När nästa generations MPV är igång, som möjliggör laddning via kontaktledningen med hjälp av strömavtagare, så kommer vi att kunna köra i stort sett oavbrutet.

– Det känns som att vår MPV är i sin absolut rätta region här i norr, där innovativa industrier skapar nya och bättre lösningar för framtiden, avslutar Robert Jonsson.

Föregående artikelSkellefteå Kraft – stärker sitt fokus på elmarknaden
Nästa artikelAnrik förening fyller 70 år