Ökad hemlöshet i Skellefteå

Native bild hemlos

Antalet personer i hemlöshet har ökat till 244 i Skellefteå. Det visar en kartläggning som Individ- och familjeomsorgen, IFO, har gjort.

Vartannat år vecka 18 genomförs en kartläggning av hemlösheten i Skellefteå. Det är ett beslut från socialnämnden och har gjorts sedan 2008. I den senaste kartläggningen identifieras 244 personer, 89 kvinnor och 155 män, vilket är en markant ökning. Den största gruppen, som även står för ökningen, är personer som bor i andrahandskontrakt via kommunen och som har få eller inga möjligheter att överta kontraktet.

Sedan mätningen 2020 kan man även se att antalet föräldrar ökat. Det innebär att antalet barn med föräldrar som befinner sig i en hemlöshetssituation, alternativt att familjen har osäkra boendeförhållanden, också är fler än tidigare.

I kartläggningen ingår de personer som kommer i kontakt med IFO och IFO:s samverkanspartners i frågan om hemlöshet. Med tanke på bland annat Skellefteås expansiva fas bedöms betydligt fler än 244 personer i kommunen leva i en hemlöshetssituation.

– Med den här återkommande kartläggningen får vi en uppfattning av hemlösheten och personers boende- och levnadsförhållanden i Skellefteå kommun. Det vill vi använda för att skapa bättre förutsättningar för IFO att kunna motverka hemlöshet och möta de behov som finns ute i vårt samhälle, säger Iosif Karambotis, ordförande i socialnämnden.

Som en konkret åtgärd beslutade socialnämnden på torsdagens sammanträde att godkänna att IFO ansöker om statsbidrag på cirka 1,5 miljoner kronor för att under året kunna starta upp Bostad först.

Bostad först är en modell där personer i långvarig eller återkommande hemlöshet erbjuds en bostad samtidigt som de får tillgång till stödinsatser utifrån sina egna behov, det kan handla om missbruk eller annan ohälsa. Insatsen bedöms få positiva effekter utifrån att de som erbjuds och tackar ja får en tryggare och stabilare boendeform, som ger bättre förutsättningar att kunna göra förändringar i livet.

Föregående artikelFebruarinumret är här!
Nästa artikel300 nya lägenheter på Sörböle