Bidrag till kulturskolorna i Västerbotten

Kulturbidrag 696x364

När Kulturrådet nu fördelar årets bidrag för att utveckla landets musik- och kulturskolor, går drygt 3,1 miljoner till Västerbottens län. Med bidraget kommer länets kulturskolor kunna erbjuda sina aktiviteter till fler barn runt om i länet.

Utvecklingsbidraget gör det möjligt för kommunerna att nå barn och unga som inte tidigare varit med i kulturskolan. Nästan 90 procent av kommunerna i Sverige söker i år för aktiviteter riktade mot nya målgrupper. Bidraget riktas särskilt till aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar, boende i glesbygd eller i områden med socioekonomiska utmaningar. Även kulturella aktiviteter som är kopplade till de nationella minoriteterna och Sveriges minoritetsspråk prioriteras.

– Kommunerna söker för nästan tre gånger så mycket medel som vi har att fördela så utvecklingsbehovet är stort. Vi hoppas att utvecklingsbidraget till landets musik- och kulturskolor får leva kvar, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Satsningar som kommuner ska genomföra i Västerbottens län:
• Skellefteå kulturskola satsar på samisk slöjd med fokus på hårdslöjd. Och på en skrivarverkstad tillsammans med unga inspiratörer, som mynnar ut i en spoken-word föreställning.
• Vännäs musikskola beviljas bidrag för ett projekt i kulturellt skapande som ska stärka unga som upplever psykisk ohälsa. De vill även underlätta för barn med funktionsvariationer genom att erbjuda specialinstrument och anpassa undervisningen till målgruppens behov.
• Norsjö kommun har genomfört en kartläggning som visar att barn och unga utanför tätorterna inte har samma möjlighet att delta i kulturskolans aktiviteter. Därför satsar de på att tillgängliggöra verksamheten för barn och unga i glesbygden.
• Umeå kulturskola ska fortsätta med öppen verksamhet där barn och unga kan skapa bild, poesi, film och musik i anslutning till skoldagens slut. Verksamheten kommer att prioriteras i områden med socioekonomiska utmaningar. Kulturskolan kommer även att erbjuda aktiviteter under skolloven till byar utanför Umeå.
• Lycksele, som ansvarig kommun, beviljas medel för en samverkanssatsning där tretton av länets kommuner involveras. För att barn och unga ska få ett mer tillgängligt och jämlikt utbud till kultur i länet, kommer en samordnare att arbeta för en utveckling av kulturskolans regionala verksamhet.

– Genom att testa eller införa nya konstformer, nya mötesplatser och nya metoder breddar man deltagandet och ger fler barn tillgång till kultur. Detta stärker även på sikt det professionella kulturlivet, säger Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

FAKTA
Kulturrådet fördelar årets bidrag till 268 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor. Jämfört med i fjol har bidraget halverats från 200 miljoner till cirka 100 miljoner kronor vilket påverkar hur stora bidrag de sökande kommunerna får. Fotograf: Susanne kronholm.

Kommuner i Västerbotten som har beviljats bidrag:
Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malö, Nordmaling, Norsjö; Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vännäs, Åsele.

Föregående artikelAnis Don Demina och Bamse till Summertime
Nästa artikelHat Over Hills till Summertime