NIB finansierar Northvolt

Northvolt 696x364

Nordiska investeringsbanken (NIB) har beviljat ett 11-årigt lån på 97,3 miljoner US-dollar (88,30 miljoner euro) till Northvolt Ett AB, som en del av ett konsortium, för utveckling, konstruktion, drift och underhåll av en integrerad tillverknings- och återvinningsanläggning för litiumjonbatterier i Skellefteå. InvestEU-programmet stöder 31,6 miljoner av lånet.

Lånet kommer att medfinansiera två nya battericellstillverkningsblock som kommer att utöka kapaciteten på Northvolt Ett-fabriken, samt en batteriåtervinningsanläggning (Revolt Ett) som ger råvaror för celltillverkning på samma plats.

Ökad tillgång till kostnadseffektivt producerade batterier med låga transportkostnader kommer att gynna företagskluster med högt mervärde såsom fordons- och elektriska apparatindustrier, ge mervärde till gruvsektorer som producerar nickel eller sällsynta jordartsmetaller samtidigt som det stimulerar till ytterligare investeringar i produktion av förnybar energi i NIB:s medlemsländer.

Finansieringen är en milstolpe
Peter Carlsson, medgrundare och VD för Northvolt, kommenterade: ”Denna finansiering är en milstolpe för den europeiska energiomställningen. Det kommer att göra det möjligt för oss att realisera Northvolt Ett´s fulla potential och visar att cirkulära, hållbara affärsmetoder är grundläggande för framgång i dagens bransch.”

André Küüsvek, VD för NIB säger: ”Northvolt-anläggningen är en kraftfull symbol för potentialen i nordiskt samarbete, med dess förmåga att hämta råvaror från Sverige och Finland samtidigt som de tillhandahåller batterier till de mest ikoniska elbilsföretagen. Det här projektet under InvestEU-programmet kommer att få en bestående inverkan på hela regionen i många år framöver.”

Projektet syftar till att minska koldioxidutsläppen från nuvarande 33 kg/kWh till 10 kg/kWh år 2030 – en nivå långt under det globala riktmärket på 61–106 kg/kWh – vilket resulterar i betydande minskningar av växthusgasutsläpp.

Lånet bidrar till 100 % till att mildra klimatförändringarna och är berättigat till finansiering med medel från NIB:s miljöobligationer.

År 2020 tecknade NIB ett 10-årigt lån på 44,3 miljoner USD med Northvolt ETT AB för byggandet av de två första battericellstillverkningsblocken.

Koldioxidfri framtid
Specialföretaget Northvolt Ett AB ägs av Northvolt AB, en leverantör av hållbara batterier från gröna fabriker. Företaget grundades 2016 för att möjliggöra den europeiska övergången till en koldioxidfri framtid och planerar att leverera världens grönaste litiumjonbatteri med minimalt koldioxidfotavtryck och de högsta ambitionerna för återvinning. Bland Northvolt AB:s ägare, investerare, industriella partners och kunder finns grundaren Peter Carlsson, VW AG, BMW AG, Audi AG, Scania AB, Volvo Group, Goldman Sachs Asset Management, den danska pensionsfonden ATP och den brittiska kapitalförvaltaren Baillie Gifford.

InvestEU-programmet ger Europeiska unionen avgörande långsiktig finansiering genom att utnyttja betydande privata och offentliga medel till stöd för hållbar återhämtning. Det hjälper också till att mobilisera privata investeringar för EU:s politiska prioriteringar, till exempel det europeiska gröna avtalet och den digitala omställningen.

InvestEU-programmet samlar de många finansiella EU-instrument som för närvarande finns tillgängliga för att stödja investeringar i Europeiska unionen under ett tak, vilket gör finansieringen av investeringsprojekt i Europa enklare, effektivare och flexiblare. Programmet består av tre komponenter: InvestEU-fonden, InvestEU Advisory Hub och InvestEU-portalen.

InvestEU-fonden implementeras genom finansiella partners som kommer att investera i projekt med EU:s budgetgaranti på 26,2 miljarder euro. Hela budgetgarantin stöttar investeringsprojektet för de genomförande partnerna, ökar deras riskbärande förmåga och mobiliserar på så sätt minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar. Du kan läsa mer på NIB och InvestEU.

Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.

Föregående artikelSkellefteå Blues Jam är tillbaka
Nästa artikelSkellefteå lockar världsledande vintersimmare