Minimerar skador på din arbetsplats

Native bild SKEmedia 1

I över tio år har Ramudden jobbat med att göra arbetsplatserna vid vägar säkrare. Även om Ramudden under den här tiden utvecklats till ett världsföretag är den lokala närvaron ett av företagets ledord.
– Vi arbetar alltid nära våra kunder och finns här för dem, när och där det behövs, säger Johannes Andersson, depåchef för Ramudden Skellefteå.

Text: JOHANNES HÄGGLUND

Ramudden startade hösten 2004 när grundaren Hans-Olov Blom tog över ett lager för material för trafikavstängning. Nu, drygt tio år senare, finns Ramudden på 70 olika orter i Sverige, Kanada, Norge, Finland samt Estland. Därmed är företaget ett av de största när det kommer till att säkra väg- och byggarbetsplatser.
– Mycket av arbetet handlar om att minimera olyckor, både på själva arbetsplatsen, men även för alla bilister, cyklister, fotgängare och yrkestrafiken runtomkring dessa platser, säger Johannes.

Varje dag pågår arbeten på tusentals arbetsplatser vid byggen, gator, vägar och järnvägar. Det här är riskfyllda platser att arbeta på, vilket statistiken tyvärr bevisar.
Varje år skadas tusentals personer i arbetsrelaterade olyckor och under de tio senaste åren har 400 personer dött. Den siffran hoppas Ramudden vara med och minska.
– Ett av våra uppdrag är hjälpa kunderna att utforma, utrusta och bemanna dessa arbetsplatser så det klarar både arbetsmiljö- och trafiksäkerhetskraven, berättar Johannes.

Ramudden kan hjälpa till med hela processen vid vägbyggen. Exempelvis kan de ta fram trafikanordningsplaner (TA-planer), hjälpa till med tillståndsansökningar samt bistå med olika säkerhetsrelaterade tjänster på arbetsplatsen. Det kan handla om att sköta tillsyn eller vakt- och lotsarbete.
– Vi vill att våra kunder ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag, det vill säga att reparera, underhålla och bygga nytt. Sedan fokuserar vi på det vi kan bäst – alltså det säkerhetsrelaterade tjänsterna på arbetsplatsen, säger Johannes.

Utöver dessa tjänster kan Ramudden självklart även fixa allt tänkbart material som kan behövas, som barriärer, skyltar eller farthinder.

Även om Ramudden numera finns i flera olika länder har det lokala alltid varit väldigt viktigt för företaget och det är något det fortsätter att värna om.
– Vi arbetar alltid nära våra kunder. Några av våra värdeord är just att vi ska vara nära och flexibla och med 63 depåer spridda över Norden blir vi bara än mer tillgängliga. Vi finns här för våra kunder, när och där det behövs helt enkelt, säger Johannes.

Tittar man framåt jobbar Ramudden mycket med digitalisering av produkter och tjänster för att nå högre säkerhet och resurseffektivitet på arbetsplatserna.
– Det kan till exempel handla om att koppla upp utrustning och skapa digitala tvillingar av arbetsplatser som i realtid speglar vad som händer i verkligheten. Då kan vi snabbare och effektivare vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla säkerhet och framkomlighet, avslutar Johannes Andersson.

Fakta om Ramudden:
Ramudden startades som ett enmansföretag i ett garage i Valbo utanför Gävle 2005. Idag är det en koncern med över 650 heltidsanställda som hjälper cirka 5 500 unika kunder spridda över Sverige, Norge, Finland och Estland. Sen början av 2021 har vi också etablerat en verksamhet i Kanada. Ramudden ingår även i en större internationell koncern tillsammans med bolag verksamma i Storbritannien, Tyskland, Belgien, Lettland och Danmark.

Sponsrat inlägg: En del av vårt annonserbjudande och inläggen skrivs av vår kommersiella avdelning. Om du har frågor, hör av dig till info@skellefteaguiden.se

Föregående artikelBilhandlarens rekordår trots pandemin
Nästa artikelVill öka personalstyrkan med 25% innan nyår