Kvarteret Oxen får 23 hyreslägenheter

Native bild Skelleftea Media 4

Byggboomen i Skellefteå är mer påtaglig än på mycket länge – men har du koll på alla nybyggen i stan? Skellefteåguiden har gjort en sammanställning av alla pågående bostadsbyggen och de som framöver kommer att sättas igång. Näst på tur i vår kartläggning är Nordvestor Förvaltning AB – och fastighetsförvaltare Viktor Nordlund.

Text: JON LUNDSTRÖM

Vilka pågående och planerade nyproduktionsprojekt har ni på gång i Skellefteå?
– Just nu pågår byggnationerna för fullt i kvarteret Oxen med nya bostäder, kontor samt matbutik. Utöver det har vi i dagsläget inga beslutade nyproduktionsprojekt, säger Viktor.

Hur många lägenheter planerar ni för?
– I kvarteret Oxen bygger vi totalt 23 stycken lägenheter med inflyttning vid årsskiftet 2022/2023.

Hur ser fördelningen ut mellan hyres- och bostadsrätter?
– Enbart hyresrätter och det är även vår ambition och avsikt för framtida bostadsprojekt, berättar Viktor.

Skellefteå andas stor framtidstro tack vare många nya satsningar, framförallt Northvolt, samtidigt som en pandemi pågår i hela världen. Hur har ni tacklat det?
– Den senaste tiden har varit enormt utmanade för många branscher, inte minst inom handel och restaurang. Vi har ett betydande antal hyresgäster som drabbats hårt av minskad försäljning i samband med pandemin och restriktionerna som en direkt följd av detta. Trots alla utmaningar relaterat till pandemin tror vi fortsatt på det fysiska mötet och genomför under 2021 stora investeringar i Citykompaniet för att utveckla och stärka vårt erbjudande som handelsplats i centrum, säger han.

Hur ser ni på Skellefteås utveckling nu och fem år framåt?
– Ur vårt perspektiv, mycket positivt. Det kommer att skapas många nya arbetstillfällen i Skellefteå närmsta åren, vilket bidrar till en ökad tillväxt i staden. Fler människor som bor och arbetar här innebär en ökad efterfrågan på bostäder, butiker, restauranger, upplevelser med mera.

Med tanke på stans utveckling, kan det bli tal om fler satsningar?
– Vi är ett lokalägt fastighetsbolag som alltid värnat om Skellefteå som stad och våra pågående projekt har inte varit avhängt Northvolts etablering. Däremot möjliggör en ökad tillväxt och efterfrågan förhoppningsvis ytterligare möjligheter att fortsätta utveckla och investera i staden, avslutar Viktor.

Föregående artikelVilka sommarfordon trendar just nu?
Nästa artikelBestäm redan nu vilken match ni ska välja