Kristina Sundin Jonsson utsedd till ledamot i Digg

Kristina Sundin Jonsson Foto Jonas Westling 696x364
Kristina Sundin Jonsson. Foto: Jonas Westling

Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson är en av nio personer som regeringen har utsett till ledamot i det rådgivande organet vid Myndigheten för digital förvaltning, Digg.

Digg samordnar och stödjer den förvaltningsgemensamma digitaliseringen för att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Myndigheten, som lyder under Finansdepartementet, ska också stötta regeringen med underlag för den offentliga förvaltningen och samhällets digitalisering.

Garden Party digitalt

Digg leds av generaldirektör Anna Eriksson och som stöd finns det rådgivande organ där Kristina Sundin Jonsson nu ingår.

– Den digitala utvecklingen påverkar hela vårt samhälle och när det gäller ny teknik, som exempelvis AI, finns det många perspektiv att beakta, som etik och säkerhet. Därför känns det spännande och bra att få bidra i den nationella dialogen kring framtidsfrågor på det här sättet. Världen – och Skellefteå – utvecklas i rask takt och digitaliseringen kan hjälpa till att skapa möjligheter som möter människors behov, säger Kristina Sundin Jonsson.

Förordnandet gäller från den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2027.

Förutom Kristina Sundin Jonsson består Diggs rådgivande organ av följande ledamöter:

  • Näringspolitiska experten My Bergdahl
  • It-säkerhetschefen Lars Hjelm
  • Tekniska direktören Peter Krantz
  • Civilingenjören Anna Nilsson-Ehle
  • Direktören Mats Nordlund
  • Generaldirektören Gunilla Nordlöf
  • Regiondirektören Håkan Sandahl
  • Generaldirektören Katrin Westling Palm
Föregående artikelBoliden och Skellefteå AIK tecknar nytt avtal
Nästa artikelFolkfest på Skellefteåtravet