Hög lärarbehörighet i Skellefteå

39
larareren

Grundskolan i Skellefteå kommun har förhållandevis hög lärarbehörighet, jämfört med andra kommuner. Det visar nya siffror från SCB.
Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige.

Skolverket sekretessbelade förra året stora delar av all skolrelaterad statistik. Genom en specialbeställning från SCB har Lärarförbundet kunnat ta del av regional och lokal statistik även för läsåret 2020/21. Statistiken inkluderar såväl kommunala som fristående skolor.

– ANNONS –

I oktober 2020 hade motsvarande 81 procent av lärarna​​ i grundskolan i Skellefteå kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I hela riket är Skellefteå rankad som nummer 14 av landets 290 kommuner.

Av de sammanlagt 566 heltidstjänsterna i grundskolan i Skellefteå kommun (motsvarande 659 lärare) var det 460 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Även om behörigheten i Skellefteå högre än i många andra kommuner är läget i landet alarmerande. En låg andel behöriga lärare innebär lägre kvalitet på undervisningen. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till vilket hotar Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bland kommunerna i Västerbottens län har Vännäs störst andel behöriga lärare (90 procent) och Dorotea lägst (62 procent).

Andelen behöriga lärare i Skellefteå är ungefär densamma som under förra läsåret.

 

Marginell förbättring på nationell nivå

I hela landet ligger lärarbehörigheten, enligt Skolverkets statistik, på 70,9 procent vilket är en marginell förbättring jämfört med året innan då 70,1 procent av lärarna var behöriga. Tidigare har trenden varit vikande i flera år.

– Det är givetvis positivt att behörigheten ökar på nationell nivå, om än marginellt. Men att närmare tre av tio lärare fortfarande saknar lärarutbildning i det ämne de undervisar i är ett stort misslyckande, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning för att fler ska bli och förbli lärare. Det finns inga genvägar.

Unika rapporter för alla kommuner

För att lyfta fram de stora skillnaderna i lärarbehörighet runtom i landet har Lärarförbundet sammanställt rapporter för samtliga kommuner i landet.

Vännäs har landets högsta lärarbehörighet (90 procent) och Ragunda den lägsta (36 procent).

Klicka på den kommun du vill läsa mer om i tabellen nedan.

Lärarbehörighet i kommunerna i Västerbottens län

Kommun2020/212019/20Förändring, procentenheter
Bjurholm82 %70 %12,0 
Dorotea62 %47 %14,8 
Lycksele70 %69 %1,2 
Malå67 %67 %0,2 
Nordmaling78 %74 %4,8 
Norsjö63 %65 %−2,0 
Robertsfors84 %84 %0,1 
Skellefteå81 %79 %2,1 
Sorsele79 %79 %0,2 
Storuman73 %72 %0,9 
Umeå83 %82 %1,0 
Vilhelmina70 %63 %6,5 
Vindeln66 %71 %−5,6 
Vännäs90 %89 %0,2 
Åsele72 %67 %4,7 
Källa: SCB/Skolverket ( hämta data för samtliga kommuner)
Statistiken är sammanställd på lite annat sätt läsåret 2020/21 än 2019/20 (läs metoddelen nedan). Små förändringar ska därför tolkas med viss försiktighet. Det gäller även små kommuner.

Grafer

 

– ANNONS –