Här planeras 700 nya bostäder

skellefteaaa

Bygg-och miljönämnden gav Samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett planprogram för södra Sunnanå. Nu kan 600-700 nya bostäder byggas i området.
– Det här är ett steg i rätt riktning mot ett ökat bostadsbyggande, säger Felicia Lundmark (S), ordförande för bygg- och miljönämnden.

Sunnanå är ett av de områden som finns utpekade i den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen som antogs av kommunfullmäktige i januari 2020. Där pekas mark för 5 000 nya bostäder ut, varav cirka 900 av dessa finns inom stadsdelen Sunnanå.

Syftet med planprogrammet som nu ska upprättas är att ta fram en vision och ett koncept för hur södra Sunnanå kan utvecklas inom några år, med målet om 600-700 nya bostäder.

Fokus för programmet som tas fram ska förutom att möjliggöra för bostäder, även skapa ett väl gestaltat område som inbjuder till liv och rörelse. Stor vikt ska läggas vid den gröna infrastrukturen och hållbara lösningar. Området ska planeras för att ge barn och unga utrymme att växa, med skolområdet som en viktig målpunkt.

Programmet kan komma att ligga till grund för 1-4 detaljplaner inom området, med lite olika inriktningar, tidsplaner och prioriteringar.

Stor del av programområdet regleras idag med befintliga detaljplaner, med undantag för området mellan Nyckelgatan och Falkträskvägen. Begränsningar i byggrätt och markanvändning kan dock leda till att nya detaljplaner behöver tas fram inom hela programområdet.

Föregående artikelSkellefteå och Umeå inleder samarbete
Nästa artikelStarkt stöd för snabbare byggnation