180 nya lägenheter i Skelleftehamn

Native bild hamn

Ett helt kvarter med sex huskroppar och sammanlagt 180 hyreslägenheter håller på att byggas i Skelleftehamn. Det är byggherren och Samhällsbyggnadsbolaget SBB tillsammans med NCC som är totalentreprenör för projektet.

– Stommarna på två av husen är resta och klara, rapporterar NCC:s projektchef Johan Lindgren till Svensk Byggtidning.

Lamellhusen uppförs med en betongstomme, murade tegelfasader och papptak. Det blir närmare bestämt tre olika typer av fasadtegel i varierade färgnyanser.
– Fasaderna får inslag av trä på balkongerna, tillägger Johan.

Byggprojektet genomförs i tre byggetapper. Arbetet på avslutande etapp tre har varit pausat under vintermånaderna för att återupptas nu under april månad.
– Där stannade vi precis innan vintern och lade oss så att säga på ”grusnivå”. Vi börjar gjuta grundplattorna när tjälen släpper, meddelar Johan.

Att byggprojektet med sina tre etapper bedrivs på en förhållandevis vidsträckt byggtomt ställer en del bygglogistiska krav på NCC med underentreprenörer.
– Byggkranarna måste flyttas tre gånger för att nå fram överallt, och det ska flyttas andra grejer från område till område. Det gäller att få flyt i det här, poängterar Johan.

Hyreslägenheterna i de sex lamellhusen varierar i storlek från ett till tre rum och kök – med ytstorlekar från 29 upp till 70 kvadratmeter och byggs med en ”energianvändning som enligt bolaget motsvarar halva kravet i Boverkets byggregler (BBR)”.

I det nya bostadskvarteret uppförs också cykelrum, miljöstationer och det anläggs 176 parkeringsplatser.

Föregående artikelRobin Kadir till Summertime
Nästa artikelBra för miljön i Skellefteå